VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE

MäsoSpiš s.r.o.
Sp. Nová Ves

REKONŠTRUKCIA VÝROBY MÄSOSPIŠ

Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby, Technologické zariadenie, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu, Vnútorný rozvod plynu, Projektový inžinier pre celú akciu

BRENNTAG Slovakia
Pezinok

REKONŠTRUKCIA STÁČACIEHO MIESTA A NOVÁ HAVARIJNÁ NÁDRŽ – BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok

Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu

SCHEUCH
Prievidza

ÚPRAVY EXISTUJÚCEHO TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA LAKOVNE – SCHEUCH s.r.o. Prievidza

Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia

CLOETTA Slovakia s.r.o.LEVICE

CLOETTA Slovakia s.r.o. LEVICE – GEŇA – VONKAJŠIE SILÁ NA CUKOR, ŠKROB A TEKUTÉ LÁTKY

Generálny projektant, Komplexné riešenie stavby, Projektový inžinier pre celú akciu

CLOETTA Slovakia s.r.o.LEVICE

CLOETTA Slovakia s.r.o. LEVICE – GEŇA – ROZŠÍRENIE VÝROBY

Generálny projektant, Komplexné riešenie stavby, Riešenie protivýbuchových systémov, Projektový inžinier pre celú akciu

FRANKE Slovakia s.r.o. Strečno

TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY VÝROBNEJ HALY

Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu, Hydraulická stanica a rozvody tlakového oleja, Vákuová stanica a rozvody vákua, Sirupová stanica a potrubné rozvody sirupu

NISSENS Slovakia s.r.o. Čachtice

ROZŠÍRENIE VÝROBY – HALA č.4 – NISSENS Slovakia s.r.o. Čachtice

Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia, Rozvod tlakového vzduchu, Technologická plynoinštalácia, Potrubný rozvod dusíka

HTS BB s.r.o. Vlkanová

FABRIKA NA TEPELNÉ SPRACOVANIE KOVOV – HTS BB s.r.o. Vlkanová

Generálny projektant , Výrobné technologické zariadenia, Potrubné rozvody zemného plynu a technických plynov

HANON SLOVAKIA – ILAVA

HANON SLOVAKIA – ILAVA PLANT – PHASE 1,2,3,4

Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu, Vnútorný rozvod dusíka, Technologická plynoinštalácia

Heineken Slovensko a.s. Hurbanovo

CIDER TECHNOLÓGIA A ROZŠÍRENIE TECHNOLÓGIE RADLER

Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby

MONDI BP SCP Ružomberok

Pec na vápno a kaustifikácia – MONDI BP SCP Ružomberok

Plynofikácia

MINIOCELIAREŇ SSM a.s. Strážske

MINIOCELIAREŇ SSM a.s. Strážske

Technologická časť projektu pre Stavebné povolenie, Vykonávací projekt – Vonkajšie a vnútorné potrubné rozvody technologických médií, Potrubné rozvody hydraulických, lubrikačných a mazacích olejov

  • MINIOCELIAREŇ SSM a.s. Strážske
    Technologická časť projektu pre Stavebné povolenie
  • MINIOCELIAREŇ SSM a.s. Strážske
    Vykonávací projekt – Vonkajšie a vnútorné potrubné rozvody technologických médií, Potrubné rozvody hydraulických, lubrikačných a mazacích olejov
  • HANON SLOVAKIA – ILAVA PLANT – PHASE 1,2,3,4
    Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu, Vnútorný rozvod dusíka, Technologická plynoinštalácia
  • TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY VÝROBNEJ HALY – FRANKE Slovakia s.r.o. Strečno
    Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu, Hydraulická stanica a rozvody tlakového oleja, Vákuová stanica a rozvody vákua, Sirupová stanica a potrubné rozvody sirupu
  • ROZŠÍRENIE VÝROBY – HALA č.4 – NISSENS Slovakia s.r.o. Čachtice
    Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia, Rozvod tlakového vzduchu, Technologická plynoinštalácia, Potrubný rozvod dusíka
  • REKONŠTRUKCIA STÁČACIEHO MIESTA A NOVÁ HAVARIJNÁ NÁDRŽ – BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok
    Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu
  • REKONŠTRUKCIA OBJEKTU P15 – MSM MARTIN s.r.o. Nováky
    Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia
  • ÚPRAVY EXISTUJÚCEHO TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA LAKOVNE – SCHEUCH s.r.o. Prievidza
    Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia
  • AKEBONO BRAKE Slovakia projekt Trenčín
    Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu, Tavenie hliníkových ingotov
  • CIDER TECHNOLÓGIA A ROZŠÍRENIE TECHNOLÓGIE RADLER – Heineken Slovensko a.s. Hurbanovo
    Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby
  • KIA MONTÁŽNA HALA MOTOROV II
    Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu, Úpravňa vody, Rozvody a zariadenie chladenej vody
    Projektový manažér pre technologickú časť projektu
  • VÝROBNÁ HALA SPIRROL – AMT s.r.o. NOVÉ MESTO n/V
    Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby
  • FLEX III PROJEKT, LEAF SLOVAKIA, LEVICE – GEŇA
    Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby, Stavebné úpravy, technologické zariadenie, PRS, elektro, TZB, Projektový inžinier pre celú akciu
  • REKONŠTRUKCIA VÝROBY MÄSOSPIŠ
    Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby, Technologické zariadenie, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu, Vnútorný rozvod plynu, Projektový inžinier pre celú akciu
  • NOVÁ LISOVŇA – NISSENS Slovakia s.r.o. Čachtice
    Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby
  • VÝROBNÁ HALA AAF INTERNATIONAL
    Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby, Technologické zariadenie, Inžinierska činnosť, Projektový inžinier pre celú akciu
  • AREÁL FIRMY WOOD PRODUCT
    Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby, Projektový inžinier pre celú akciu
  • AREÁL EDM NIŽNÁ
    Technologické zariadenie, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu, STL prípojka, Vnútorný rozvod plynu
  • MOBIS SLOVAKIA – Výrobná hala súčiastok – Rozšírenie III. etapa
    Technologické zariadenie, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu
  • HYUNNAM AUTOMOTIVE – Krásno nad Kysucou
    Technologické zariadenie, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu
  • SONY E2 PROJEKT – I., II ETAPA – SONY NITRA
    Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu, Úpravňa vody, Rozvody a zariadenie chladenej vody
  • FOXCONN Slovakia E2, Etapa 2.0, B3 Projekt
    Technologické zariadenie
  • Spájkovacia linka č.2a administratívny vstavok, NISSENS Slovakia s r.o. Čachtice
    Komplexné riešenie stavby, Stavebné úpravy, technologické zariadenie, PRS, elektro, TZB
  • SaarGummi Slovakia s.r.o., D. Vestenice – Prístavba výrobnej haly – Rozšírenie výroby v závode SaarGummi Slovakia s.r.o.
    Technologické zariadenie, Rozvody tlakového vzduchu, Rozvody chladiacej vody
  • Výrobný závod SUBTIL SPRING spol. s r.o. Myjava
    Technologické zariadenie, Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu
  • Výrobný areál fy. HELLA Bánovce n/B – II. a III. etapa
    Technologické zariadenia
  • Závod na spracovanie oceľových zvitkov MOBIS Slovakia
    Technologické zariadenie, kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu
  • Výrobný areál fy. DONHGHEE, Strečno
    Plynová parná kotolňa, rozvody pary a kondenzátu
  • Výrobná hala GIESECKE & DEVRIENT CEP NITRA
    Kompresorová a vákuové stanice, rozvody tlakového vzduchu a vákua
  • Parný napájač – Vetvy A a B – úsek TEXICOM Ružomberok, sídlisko Roveň
    Parovod a potrubný rozvod kondenzátu
  • CLOETTA Slovakia s.r.o. LEVICE – GEŇA – VONKAJŠIE SILÁ NA CUKOR, ŠKROB A TEKUTÉ LÁTKY
    Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby, Projektový inžinier pre celú akciu
  • CLOETTA Slovakia s.r.o. LEVICE – GEŇA – ROZŠÍRENIE VÝROBY
    Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby, Riešenie protivýbuchových systémov, Projektový inžinier pre celú akciu
  • FABRIKA NA TEPELNÉ SPRACOVANIE KOVOV – HTS BB s.r.o. Vlkanová
    Generálny projektant , Výrobné technologické zariadenia, Potrubné rozvody zemného plynu a technických plynov

PLYNOINŠTALÁCIE

  • ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI PROCESU VÝROBY CELULÓZY V MONDI SCP a.s. RUŽOMBEROK – RB 3 PROJEKT
    Plynofikácia nového Regeneračného kotla č.3 :
    Konštrukčná dokumentácia rozvodov zemného plynu
    Konštrukčná dokumentácia rozvodov CNCG plynu
  • SEJONG Slovakia EXTENSION PROJECT, SEJONG Slovakia s.r.o., Lietavská Lúčka
    Vnútorný plynovod
  • Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP v Banskej Bystrici
    Plynoinštalácia
  • Pec na vápno a kaustifikácia – MONDI BP SCP Ružomberok
    Plynofikácia
  • Výrobný areál fy. HELLA Kocovce Rakoľuby
    Plynová kotolňa, priemyselný rozvod plynu
  • Rozšírenie výrobných kapacít MIBA Slovakia Dolný Kubín
    Vodíkové a dusíkové hospodárstvo, propán – butánové hospodárstvo, rozvody zemného plynu
  • Výrobný závod IWK – 1 a 2. stavba – INA Kysucké Nové mesto
    Dusíkové a propán – butánové hospodárstvo, rozvody zemného plynu
  • Malá parná jednotka – Slavošovské papierne Slavošovce
    Plynová kotolňa, rozvody zemného plynu
  • Rekonštrukcia energetického hospodárstva – NsP Žilina
    Plynová kotolňa, Kogeneračné jednotky – Plynové hospodárstvo, rozvody zemného plynu
  • KIA Motors Slovakia, SO 500 – Administratívna budova
    Plynová kotolňa, rozvody zemného plynu
  • KIA Motors Slovakia, SO 750 VPC
    Plynoinštalácia
  • Výrobno – administratávny objekt UTILUX Dolný Kubín
    STL prípojka, plynová kotolňa, rozvody zemného plynu
  • THERMAL PARK Bešeňová
    STL prípojka, plynová kotolňa, rozvody zemného plynu
  • Nový výrobný závod EK Beluša
    STL prípojka, plynová kotolňa, rozvody zemného plynu
  • Modernizácia PS1, TENTO a.s. Žilina
    Plynofikácia sušiaceho krytu
  • Výrobná hala DANA FLUID PRODUCTS spol. s r.o., Dolný Kubín
    Plynoinštalácia
  • SONY NILE – Logistické centrum, Nitra
    Plynoinštalácia
  • POLYFUNKČNÁ HALA CONSULTING CONTROL OF WELDING Žilina
    Vonkajší plynovod, vnútorná plynoinštalácia
  • ADMINISTRATÍVNE A STAVEBNÉ CENTRUM FIRMY STAVOINSDUSTRIA HSV
    Preložka VTL plynovodu