VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE

MäsoSpiš s.r.o.
Sp. Nová Ves

REKONŠTRUKCIA VÝROBY MÄSOSPIŠ

Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby, Technologické zariadenie, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu, Vnútorný rozvod plynu, Projektový inžinier pre celú akciu

BRENNTAG Slovakia
Pezinok

REKONŠTRUKCIA STÁČACIEHO MIESTA A NOVÁ HAVARIJNÁ NÁDRŽ – BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok

Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu

SCHEUCH
Prievidza

ÚPRAVY EXISTUJÚCEHO TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA LAKOVNE – SCHEUCH s.r.o. Prievidza

Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia

CLOETTA Slovakia s.r.o.LEVICE

CLOETTA Slovakia s.r.o. LEVICE – GEŇA – VONKAJŠIE SILÁ NA CUKOR, ŠKROB A TEKUTÉ LÁTKY

Generálny projektant, Komplexné riešenie stavby, Projektový inžinier pre celú akciu

CLOETTA Slovakia s.r.o.LEVICE

CLOETTA Slovakia s.r.o. LEVICE – GEŇA – ROZŠÍRENIE VÝROBY

Generálny projektant, Komplexné riešenie stavby, Riešenie protivýbuchových systémov, Projektový inžinier pre celú akciu

FRANKE Slovakia s.r.o. Strečno

TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY VÝROBNEJ HALY

Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu, Hydraulická stanica a rozvody tlakového oleja, Vákuová stanica a rozvody vákua, Sirupová stanica a potrubné rozvody sirupu

NISSENS Slovakia s.r.o. Čachtice

ROZŠÍRENIE VÝROBY – HALA č.4 – NISSENS Slovakia s.r.o. Čachtice

Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia, Rozvod tlakového vzduchu, Technologická plynoinštalácia, Potrubný rozvod dusíka

HTS BB s.r.o. Vlkanová

FABRIKA NA TEPELNÉ SPRACOVANIE KOVOV – HTS BB s.r.o. Vlkanová

Generálny projektant , Výrobné technologické zariadenia, Potrubné rozvody zemného plynu a technických plynov

HANON SLOVAKIA – ILAVA

HANON SLOVAKIA – ILAVA PLANT – PHASE 1,2,3,4

Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu, Vnútorný rozvod dusíka, Technologická plynoinštalácia

Heineken Slovensko a.s. Hurbanovo

CIDER TECHNOLÓGIA A ROZŠÍRENIE TECHNOLÓGIE RADLER

Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby

MONDI BP SCP Ružomberok

Pec na vápno a kaustifikácia – MONDI BP SCP Ružomberok

Plynofikácia

MINIOCELIAREŇ SSM a.s. Strážske

MINIOCELIAREŇ SSM a.s. Strážske

Technologická časť projektu pre Stavebné povolenie, Vykonávací projekt – Vonkajšie a vnútorné potrubné rozvody technologických médií, Potrubné rozvody hydraulických, lubrikačných a mazacích olejov

 • MINIOCELIAREŇ SSM a.s. Strážske
  Technologická časť projektu pre Stavebné povolenie
 • MINIOCELIAREŇ SSM a.s. Strážske
  Vykonávací projekt – Vonkajšie a vnútorné potrubné rozvody technologických médií, Potrubné rozvody hydraulických, lubrikačných a mazacích olejov
 • HANON SLOVAKIA – ILAVA PLANT – PHASE 1,2,3,4
  Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu, Vnútorný rozvod dusíka, Technologická plynoinštalácia
 • TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY VÝROBNEJ HALY – FRANKE Slovakia s.r.o. Strečno
  Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu, Hydraulická stanica a rozvody tlakového oleja, Vákuová stanica a rozvody vákua, Sirupová stanica a potrubné rozvody sirupu
 • ROZŠÍRENIE VÝROBY – HALA č.4 – NISSENS Slovakia s.r.o. Čachtice
  Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia, Rozvod tlakového vzduchu, Technologická plynoinštalácia, Potrubný rozvod dusíka
 • REKONŠTRUKCIA STÁČACIEHO MIESTA A NOVÁ HAVARIJNÁ NÁDRŽ – BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok
  Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu
 • REKONŠTRUKCIA OBJEKTU P15 – MSM MARTIN s.r.o. Nováky
  Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia
 • ÚPRAVY EXISTUJÚCEHO TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA LAKOVNE – SCHEUCH s.r.o. Prievidza
  Generálny projektant, Výrobné technologické zariadenia
 • AKEBONO BRAKE Slovakia projekt Trenčín
  Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu, Tavenie hliníkových ingotov
 • CIDER TECHNOLÓGIA A ROZŠÍRENIE TECHNOLÓGIE RADLER – Heineken Slovensko a.s. Hurbanovo
  Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby
 • KIA MONTÁŽNA HALA MOTOROV II
  Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu, Úpravňa vody, Rozvody a zariadenie chladenej vody
  Projektový manažér pre technologickú časť projektu
 • VÝROBNÁ HALA SPIRROL – AMT s.r.o. NOVÉ MESTO n/V
  Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby
 • FLEX III PROJEKT, LEAF SLOVAKIA, LEVICE – GEŇA
  Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby, Stavebné úpravy, technologické zariadenie, PRS, elektro, TZB, Projektový inžinier pre celú akciu
 • REKONŠTRUKCIA VÝROBY MÄSOSPIŠ
  Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby, Technologické zariadenie, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu, Vnútorný rozvod plynu, Projektový inžinier pre celú akciu
 • NOVÁ LISOVŇA – NISSENS Slovakia s.r.o. Čachtice
  Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby
 • VÝROBNÁ HALA AAF INTERNATIONAL
  Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby, Technologické zariadenie, Inžinierska činnosť, Projektový inžinier pre celú akciu
 • AREÁL FIRMY WOOD PRODUCT
  Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby, Projektový inžinier pre celú akciu
 • AREÁL EDM NIŽNÁ
  Technologické zariadenie, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu, STL prípojka, Vnútorný rozvod plynu
 • MOBIS SLOVAKIA – Výrobná hala súčiastok – Rozšírenie III. etapa
  Technologické zariadenie, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu
 • HYUNNAM AUTOMOTIVE – Krásno nad Kysucou
  Technologické zariadenie, Kompresorová stanica a rozvod tlakového vzduchu
 • SONY E2 PROJEKT – I., II ETAPA – SONY NITRA
  Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu, Úpravňa vody, Rozvody a zariadenie chladenej vody
 • FOXCONN Slovakia E2, Etapa 2.0, B3 Projekt
  Technologické zariadenie
 • Spájkovacia linka č.2a administratívny vstavok, NISSENS Slovakia s r.o. Čachtice
  Komplexné riešenie stavby, Stavebné úpravy, technologické zariadenie, PRS, elektro, TZB
 • SaarGummi Slovakia s.r.o., D. Vestenice – Prístavba výrobnej haly – Rozšírenie výroby v závode SaarGummi Slovakia s.r.o.
  Technologické zariadenie, Rozvody tlakového vzduchu, Rozvody chladiacej vody
 • Výrobný závod SUBTIL SPRING spol. s r.o. Myjava
  Technologické zariadenie, Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu
 • Výrobný areál fy. HELLA Bánovce n/B – II. a III. etapa
  Technologické zariadenia
 • Závod na spracovanie oceľových zvitkov MOBIS Slovakia
  Technologické zariadenie, kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu
 • Výrobný areál fy. DONHGHEE, Strečno
  Plynová parná kotolňa, rozvody pary a kondenzátu
 • Výrobná hala GIESECKE & DEVRIENT CEP NITRA
  Kompresorová a vákuové stanice, rozvody tlakového vzduchu a vákua
 • Parný napájač – Vetvy A a B – úsek TEXICOM Ružomberok, sídlisko Roveň
  Parovod a potrubný rozvod kondenzátu
 • CLOETTA Slovakia s.r.o. LEVICE – GEŇA – VONKAJŠIE SILÁ NA CUKOR, ŠKROB A TEKUTÉ LÁTKY
  Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby, Projektový inžinier pre celú akciu
 • CLOETTA Slovakia s.r.o. LEVICE – GEŇA – ROZŠÍRENIE VÝROBY
  Generálny projektant , Komplexné riešenie stavby, Riešenie protivýbuchových systémov, Projektový inžinier pre celú akciu
 • FABRIKA NA TEPELNÉ SPRACOVANIE KOVOV – HTS BB s.r.o. Vlkanová
  Generálny projektant , Výrobné technologické zariadenia, Potrubné rozvody zemného plynu a technických plynov

PLYNOINŠTALÁCIE

 • ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI PROCESU VÝROBY CELULÓZY V MONDI SCP a.s. RUŽOMBEROK – RB 3 PROJEKT
  Plynofikácia nového Regeneračného kotla č.3 :
  Konštrukčná dokumentácia rozvodov zemného plynu
  Konštrukčná dokumentácia rozvodov CNCG plynu
 • SEJONG Slovakia EXTENSION PROJECT, SEJONG Slovakia s.r.o., Lietavská Lúčka
  Vnútorný plynovod
 • Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP v Banskej Bystrici
  Plynoinštalácia
 • Pec na vápno a kaustifikácia – MONDI BP SCP Ružomberok
  Plynofikácia
 • Výrobný areál fy. HELLA Kocovce Rakoľuby
  Plynová kotolňa, priemyselný rozvod plynu
 • Rozšírenie výrobných kapacít MIBA Slovakia Dolný Kubín
  Vodíkové a dusíkové hospodárstvo, propán – butánové hospodárstvo, rozvody zemného plynu
 • Výrobný závod IWK – 1 a 2. stavba – INA Kysucké Nové mesto
  Dusíkové a propán – butánové hospodárstvo, rozvody zemného plynu
 • Malá parná jednotka – Slavošovské papierne Slavošovce
  Plynová kotolňa, rozvody zemného plynu
 • Rekonštrukcia energetického hospodárstva – NsP Žilina
  Plynová kotolňa, Kogeneračné jednotky – Plynové hospodárstvo, rozvody zemného plynu
 • KIA Motors Slovakia, SO 500 – Administratívna budova
  Plynová kotolňa, rozvody zemného plynu
 • KIA Motors Slovakia, SO 750 VPC
  Plynoinštalácia
 • Výrobno – administratávny objekt UTILUX Dolný Kubín
  STL prípojka, plynová kotolňa, rozvody zemného plynu
 • THERMAL PARK Bešeňová
  STL prípojka, plynová kotolňa, rozvody zemného plynu
 • Nový výrobný závod EK Beluša
  STL prípojka, plynová kotolňa, rozvody zemného plynu
 • Modernizácia PS1, TENTO a.s. Žilina
  Plynofikácia sušiaceho krytu
 • Výrobná hala DANA FLUID PRODUCTS spol. s r.o., Dolný Kubín
  Plynoinštalácia
 • SONY NILE – Logistické centrum, Nitra
  Plynoinštalácia
 • POLYFUNKČNÁ HALA CONSULTING CONTROL OF WELDING Žilina
  Vonkajší plynovod, vnútorná plynoinštalácia
 • ADMINISTRATÍVNE A STAVEBNÉ CENTRUM FIRMY STAVOINSDUSTRIA HSV
  Preložka VTL plynovodu