Zaisťujeme komplexné projektové riešenie stavieb v rozsahu:

POPIS PROJEKČNÝCH ČINNOSTÍ

 • Komplexné projektové riešenia priemyselných stavieb
 • Technologické vybavenie stavieb – osadenie technologických liniek a strojných zariadení do výrobných hál, kompresorové stanice, vákuové stanice a p., papierenská technológia
 • Rozvody technologických médií – tlakového vzduchu, technologickej vody, vákuové rozvody a p.
 • Zásobníkové stanice a rozvody technických plynov – propán – bután, vodík, dusík, kyslík a p.
 • Plynoinštalácia – plynovody, priemyselné rozvody plynu, plynové kotolne, domové rozvody
 • Vizualizácie a 3D zobrazenia pre priemyselné stavby
 • Architektonické projektové práce
 • Komplexné navrhovanie bytových a nebytových stavieb
 • Navrhovanie interiérových priestorov bytových a nebytových stavieb
 • Vizualizácie a 3D zobrazenia interiérových a exteriérových priestorov
 • Inžinierska činnosť – stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia

SPRACOVÁVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

 • Štúdie
 • Projekty stavby pre stavebné povolenie
 • Realizačné projekty
 • Odborné pomoci
 • Výrobná dokumentácia

Kontaktujte nás:

  Vaše meno (povinné)
  Váš email (povinné)
  Predmet
  Vaša správa