Člen komory stavebných inžinierov

Registračné číslo: 3800*A*5-1,5,6
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Registračné číslo: 3800*A*2-3
Kategória: Líniové vedenia a rozvody

Rozsah oprávnenia na projektové práce

  • Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
  • Líniové vedenia a rozvody
  • Plynové zariadenia a inštalácie

Prax

1986 – 1993 – Celprojekt Ružomberok – samostatný projektant
1993 – 1996 – SCP Ružomberok – samostatný projektant
1996 – 1999 – ALFA – HS Ružomberok – samostatný projektant
1999 – slobodné povolanie – samostatný projektant
2010 – INFFEL s.r.o. – vlastník a konateľ firmy

Vzdelanie

1980 – 1984 – Vysoká škola technická, Strojnícka fakulta, Košice
1976 – 1980 – Stredná priemyselná škola, Spišská Nová Ves, odbor Strojárstvo
1967 – 1976 – Základná škola